Pts

1 2
Avramenko V/Kelbas V 14 20
Moldovan B/Yehorov I 21 22