Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Yurkov 12 6 11 10 13
Aleksey Goloveshkin 10 11 8 12 15