Pts

1 2 3
Yevhenii Kryvorotko 7 9 9
Κονσταντίν Κιρσάνοβ 11 11 11