Pts

1 2 3 4 5
Artem Tkachenko 11 11 11 9 6
Oleksandr Zhuravlov 8 13 5 11 11