Pts

1 2 3 4 5
Artem Khovkhun 11 11 10 11 11
Dmitriy Yurkov 5 13 12 7 7