Pts

1 2 3 4 5
Ivan Fashchevskyi 10 11 6 11 11
Vladislav Demchenko 12 9 11 7 4