Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Zhuravlov 0 0 0 0 0
Yuriy Abroskin 0 0 0 0 0